ÁSZF

Általános szerződési feltételek

jelen formájában érvényes: 2017. december 01-től
www.vaszonkepnyomda.hu

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.vaszonkepnyomda.hu (továbbiakban: Weboldal) weboldalon elérhető vászonkép nyomtatási szolgáltatás, Megrendelő általi igénybevételének és használatának feltételeit. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldalon általa rögzített megrendelés Szolgáltató általi bármilyen formában történő visszaigazolása a szerződés írásba foglalásának minősül. ÁSZF-ben nem részletezett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket – a Megrendelők weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett – egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá a Megrendelővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. Szolgáltatás leírása

A Weboldalon keresztül a Megrendelőnek lehetősége van a Szolgáltatótól (Kellett egy cégnév Kft., Székhely: 2112 Veresegyház, Szurdok u. 7., Adószám: 25579554-1-13, Cégjegyzékszám: 13-09-181544) vászonkép nyomtatási és grafikai tervezési szolgáltatásokat elektronikus úton megrendelni. A termékeket a Megrendelő egyedi kérése alapján készíti el a Szolgáltató, majd a Megrendelő által megadott címre futárszolgálat útján juttatja el (illetve lehetőség van a Szolgáltató telephelyén való átvételre is). A termék illetve szolgáltatás ellenértékét a Megrendelő a kézbesítőtől való átvételkor egyenlíti ki, készpénzben. Személyes átvétel esetén szintén készpénzben történhet a termék illetve szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése. A weboldal tartalma és a vászonképek megrendelése a Megrendelők számára regisztráció nélkül érhető el.

 1. Szerződő felek

Szolgáltató, eladó:

Cégnév: Kellett egy cégnév Kft., képviseli: Kapuvári Gábor
Székhely: 2112 Veresegyház Szurdok u. 7.
Adószám: 25579554-1-13
Közösségi adószám: HU25579554
Cégjegyzékszám: 13-09-181544
Céget nyilvántartásba vette: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság
Tevékenységi kör bejegyezve: 4791 – Csomagküldő, internetes kereskedelem
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-130612,130613,130614/2017.
Bankszámlavezető bank neve: CIB Bank, 10700196-69701340-51100005
Ügyfélszolgálat e-mail: vaszonkep@vaszonkepnyomda.hu
Ügyfélszolgálat telefon: +36-20-933-0915, +36-70-774-0417
Ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő – Péntek 08:00-19:00

 

Megrendelő:

Megrendelőnek minősülnek azok a belföldi és külföldi természetes- és jogi személyek, akik a Weboldalon feladott megrendelésükkel a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel saját digitális képről és/vagy a Weboldalon elérhető Galériából vászonkép nyomtatási szolgáltatást vesznek igénybe. Megrendelőnek tekintendőek a fenti magán- és jogi személyek akkor is, ha Szolgáltatótól a Weboldaltól eltérő csatornán rendelik meg a vászonkép nyomtatást (e-mail, telefon, személyesen).

 1. Szolgáltatói vállalás

A Szolgáltató a vászonkép nyomtatás során vállalja az alábbiakat:

 • A megkapott digitális fénykép minőségét egyedileg, manuálisan ellenőrzi.
 • Amennyiben nem teljesen egyértelmű a nyomtatás Megrendelő részére ún. előnézeti képet küld a pontos látható felületről és csak a Megrendelő jóváhagyása után gyártja le a vászonképet. Egyértelmű nyomtatási helyzetnek tekintik a Felek azt a helyzetet, amikor pontosan méretezett kép kerül feltöltésre, amit a méretarányának 100%-osan megfelelő egyrészes elrendezésben rendelnek meg.
 • A Weboldalon megadott elrendezések mellett vállalja bármilyen egyedi igény megvalósítását is, amelyekre egyedi árajánlatot ad.
 • A megrendelt, kinyomtatott vászonképet 2 cm-s vakrámára feszíti, védőcsomagolásba helyezi.
 • Az elkészült vászonképet a Megrendelő részére személyesen átadja vagy alvállalkozóval (futárszolgálat) kézbesíti.

 

 

 1. Vásárlási információk

A Weboldalon való vásárlás során nem kötelező regisztrálni, viszont a regisztráció számos előnnyel jár. Több funkció teljes körű használatához érdemes regisztrált felhasználóként kezelni a Weboldalt. A regisztráció során az adatlapot értelemszerűen ki kell tölteni. Választható fizetési és szállítási mód, mely később a rendelések folyamán megváltoztatható. Lehetőség van eltérő szállítási és számlázási cím megadására is. A regisztrációt megelőzően is kosárba helyezhetőek a termékek, a megrendelés elküldésekor is van lehetőség a regisztrációra.

A regisztrációt egyszer kell végrehajtani, későbbi vásárlások alkalmával csak be kell lépni a felhasználónév és jelszó megadásával. Az adatok pontosságára ügyelni kell, mert a megadott adatok alapján számlázzuk, illetve szállítjuk ki a terméket. Az e-mail-ben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége. A személyes adatok módosítására a bejelentkezést követően a „Fiókom” menüpontba lépve, illetve telefonon, vagy e-mailben van lehetőség. A megrendelések feldolgozása jellemzően munkanapokon történik 8.00 órától 20.00-ig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is lehetséges a megrendelés leadása online felületünkön. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, feldolgozására az azt követő napon kerül sor. A megrendelések feldolgozása és visszaigazolása a Weboldal segítségével automatikusan történik. Amennyiben a megrendelésről a visszaigazoló e-mail a megrendelés leadását követő 2 órán belül nem érkezne meg, ügyfélszolgálatunkkal fel kell venni a kapcsolatot.

 1. Megrendelés menete

 

A Megrendelő a Weboldalon a Kép feltöltése, vagy a Weboldalon található Galériából történő választás után az egyedi alkalmazásban rendelheti meg a vászonképet. A Szolgáltató által időszakosan biztosított akciók megjelölésére (kupon kódok) is az az online rendelőfelületen van lehetőség. A megrendelés folytatása a kép kiválasztását követően annak méretének és elrendezésének megadásával folytatódik. A megrendelési folyamat lezárása a szállítási és számlázási adatok megadásával, fizetési módok kiválasztásával történik.

A Megrendelő által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató e-mail útján visszaigazolja a Megrendelő részére, a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím). A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett megrendelés (ajánlat) elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre a felek között. A szerződés határozatlan időtartamra jön létre, mely az elkészült termék átvételével (személyes átvétellel vagy a kiszállítással történő átvétellel) minősül teljesítettnek és szűnik meg.

A megrendelést visszaigazoló e-mail tartalmazza a Megrendelő által a megrendelés során megadott adatokat (személyes adatok, számlázási és szállítási információk) és a megrendeléshez tartozó elemek (feltöltött fénykép/fényképek) felsorolását, mennyiségét, továbbá a termék árát és a fizetendő végösszeget. Ha a Megrendelő bármilyen hibát észlel a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul, de legkésőbb az ún. előnézeti kép jóváhagyásakor jeleznie kell a Szolgáltató felé az adatok javítása érdekében.

A Szolgáltató legkésőbb a visszaigazoló e-mail kiküldésétől számított 24 munkaórán belül a feltöltött digitális fénykép/fényképek nyomtatásra előkészített változatát elküldi e-mail útján a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím). A Szolgáltató ettől, a gyorsabb termék elkészítési idő miatt elállhat, ha igazolni tudja, hogy a feltöltött digitális állomány méretaránya és minősége 100%-ban megfelel a kiválasztott nyomtatási elrendezéshez és mérethez. Ha a Megrendelő által feltöltött fénykép bármilyen szempontból nem megfelelő, akkor a Szolgáltató ezt jelzi a Megrendelő felé, egyúttal javaslatokat tehet másik kép feltöltésére, vagy másik méretű vászonkép gyártására. Amennyiben a megküldött nézőképet a Megrendelő megfelelőnek találja, úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni a Szolgáltató részére (előnézeti kép jóváhagyása), aki ezután megkezdi a vászonkép gyártását.

Amennyiben a Megrendelő az előnézeti képet nem találja megfelelőnek (akár annak minőségét, felbontását, nézeti képét vagy elrendezését illetően), úgy azt köteles haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül jelezni a Szolgáltató felé, aki – ha az lehetséges – a digitális fényképet átszerkeszti a Megrendelő észrevételeinek megfelelően és ismételt jóváhagyásra megküldi a Megrendelő által megadott elektronikus elérhetőségre (e-mail cím). Abban az esetben, ha a nézőkép a Megrendelőnek nem megfelelő, vagy a Megrendelő korábban közölt észrevételeinek megfelelően nem módosítható, úgy a Megrendelő a szerződéstől mindenfajta kötelezettség nélkül elállhat, amit írásban köteles közölni a Szolgáltatóval legkésőbb 48 órán belül.

 1. Vállalási határidők

 

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelés visszaigazolásának időpontjától számított 2-4 munkanapon belül sor kerül a kész termék kiszállításának megkísérlésére a Megrendelő által megadott címen. A megrendelés visszaigazolásának a Felek azt az időpontot tekintik, amikor az esetleges módosítások, egyeztetések végeztével a Megrendelő az előnézeti képek alapján a nyomtatást írásos formában megrendeli. A Szolgáltatónak fel nem róható okokból történő időbeli hátráltatás nem része a 2-4 munkanapnak.

 

 1. Garancia

 

A Szolgáltató által előállított termékek, vászonképek normál beltéri körülmények (hőmérséklet, páratartalom) közötti felhasználásra készülnek, kültéri felhasználásra nem alkalmasak. Kültéri felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A kiszállítás előtt a kész termékek gondos minőségellenőrzésen esnek át, különös tekintettel a csomagolásra. A Szolgáltató a kiszállításra átadott terméket 100%-ban késznek, és hiba mentesnek tekinti. Amennyiben a Megrendelő jelzi a Szolgáltató felé, hogy anyaghiba vagy nyomtatási hiba miatt a kép sérült, vagy minőségileg kifogásolható, a Szolgáltató köteles a képet újra elkészíteni és eljuttatni a Megrendelőnek. Garanciális jellegű igény bejelentésére a csomag kézhezvételét követő 2 napon belül írásban (e-mail) van lehetőség. A hibás terméket a Megrendelőnek vissza kell szolgáltatnia a Szolgáltatónak. A Garancia érvényét veszti abban az esetben, amikor a Megrendelő a futárcégtől a csomagot külső sérülések ellenére átveszi és a sérülést jegyzőkönyvben nem rögzíti. Különös tekintettel felhívjuk a Megrendelők figyelmét arra, hogy sérült csomag esetén vagy azonnal küldjék vissza a futárral a csomagot, vagy gondosan csomagolják ki, és ellenőrizzék, hogy a sérülés okozott-e kárt a képben. Utólagosan sérülési nyomok miatti garanciális igényt nem áll módunkban elfogadni. A Szolgáltató garantálja, hogy a képek normál beltéri (szobai, irodai) körülmények között színeiket legalább 10 évig számottevő mértékben nem vesztik el.

 

 1. Elálláshoz való jog

 

A szolgáltatás sajátosságai miatt (egyedi megrendelésre készített termék), a Megrendelő a termék elkészítése után a szerződéstől való elállásának jogát nem gyakorolhatja: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről: “…a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot…olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő…” Tehát a Megrendelő a képek elkészülte után, (ebbe a kiszállítás előtti időszak is beletartozik) kívánja lemondani a megrendelését, azt a Szolgáltató nem fogadja el. Amennyiben a kép feldolgozása (nyomtatás és/vagy grafikai munka a képpel) még nem történt meg, a Szolgáltató köteles a megrendelést törölni amellett, hogy a Megrendelőt semmilyen költség nem terheli.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató az ún. előnézeti kép Megrendelő általi jóváhagyását és visszaigazolását követően legkésőbb harminc napon belül nem bocsátja a terméket a Megrendelő rendelkezésére (ennek minősül: a személyes átvétel időpontjának meghatározása és a Megrendelővel való közlése vagy a termék kiszállíttatása és kézbesítésének megkísérlése a szállítási címre) – a Szolgáltató késedelembe esik. A Szolgáltató késedelme esetén a Megrendelő jogosult írásban póthatáridőt kitűzni és azt a Szolgáltatóval közölni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül sem teljesít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül írásban elállni. A Megrendelő póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől és a részéről előre fizetés történt, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (pl. megelőlegezett szállítási díj) is. Szolgáltató a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Szolgáltatóra ez mindaddig vonatkozik, ameddig a gyártási folyamat nem kezdődött meg és a Megrendelés az egyeztetés szakaszában van. A termék legyártását követően a Megrendelőnek elállási joga nem érvényesíthető, a termék átvételétől és/vagy ellenértékének teljesítésétől nem állhat el.

 1. Kellékszavatosság, jótállási feltételek

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató (mint elektronikus utat biztosító fél) a jelen ÁSZF – weboldalán történő – közzétételével a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően tájékoztatta a Megrendelőt

 • a szerződéskötés – jelen ÁSZF-ben részletezett – technikai lépéseiről;
 • arról, hogy a megkötendő szerződés (a megrendelés és annak visszaigazolása) írásba foglalt szerződésnek minősül és azt a Szolgáltató rögzíti, egyúttal 5 évig megőrzi;
 • arról, hogy a rendelőfelület működése, illetve használata lehetővé teszi az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően;
 • arról, hogy a szerződés nyelve a magyar;
 • arról, hogy a Szolgáltató a szolgáltatási tevékenységére vonatkozóan nem alkalmaz és nem fogad vagy ismer el magatartási kódexet.

A Szolgáltató a Ptk. fenti rendelkezéseinek megfelelően az általános szerződési feltételeit (ÁSZF) olyan módon teszi hozzáférhetővé a weboldalán, amely lehetővé teszi a Megrendelők számára, hogy tárolják és előhívják azokat. A Szolgáltató az on-line rendelési felületen biztosítja, hogy a Megrendelő az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa.

A Szolgáltató köteles a Megrendelő szerződési jognyilatkozatának (megrendelés) megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni (visszaigazoló e-mail). Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a Megrendelőhöz nem érkezik meg késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül.

Figyelemmel arra, hogy a felek között létrejövő szerződés ún. távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, mely a Megrendelő számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a Szolgáltató egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a Megrendelő szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a Megrendelő figyelmét az alábbi információkra:

 • a megrendelt termék (szolgáltatás) lényeges tulajdonságaira;
 • a megrendelt termékért (szolgáltatásért) járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegére, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségre (így különösen a fuvardíjra vagy a postaköltségre), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetésére, hogy további költségek merülhetnek fel;
 • határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamára, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeire;
 • a Megrendelő kötelezettségeinek a szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.

A Szolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a Megrendelő a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb, ikon vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A Megrendelő hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő kijavítást vagy kicserélést kérhet kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára a Megrendelő más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az a Megrendelő, aki a Ptk. szabályai szerint Fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 48 órán belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogát már nem érvényesítheti. Egyéb esetekben a Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el.

A termék (ingó dolog) hibája esetén az a Megrendelő, aki a Ptk. szabályai szerint Fogyasztónak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) – választása szerint – a fentiekben meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

A Megrendelő a termékszavatossági igényét a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától (átvételétől) számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultság megszűnik.

A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt a Megrendelő kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét érvényesítheti.

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, így jótállási kötelezettsége nem áll fenn.

A szavatossági igényeit a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, a jelen ÁSZF szerint meghatározott mindenkori elérhetőségeken érvényesítheti.

 

 1. Panaszkezelés, jogérvényesítés

A Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken terjesztheti elő:

Elérhetőség: 2112 Veresegyház, Szurdok u. 7.
Nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig  09:00-18:00
Rendelés, ügyfélszolgálat: vaszonkep@vaszonkepnyomda.hu
Agócs Virág, Kapuvári Gábor: +36 20 933 0915

Szolgáltató a szóbeli panaszt vagy kifogást, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség (a panasz jellegéből adódóan) vagy ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén köteles helyben a Megrendelőnek átadni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panasz esetén a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt köteles megőrizni. A Szolgáltató köteles a Megrendelőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni a jegyzőkönyv másolati példányát. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet egyedi azonosítóval köteles ellátni, amit a Megrendelővel is közölni kell.

A Szolgáltató a jegyzőkönyvben rögzített panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról írásban tájékoztatja a Megrendelőt.

Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Megrendelő közötti fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való egyeztetés (panaszkezelés) során nem rendeződik, a Megrendelő az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • panaszt tehet a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál;
 • a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti (a Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., bekeltet.hu);
 • az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróságnál polgári peres eljárást kezdeményezhet.

 

 1. Tulajdonjog

 

Az elkészített képek a Szolgáltató tulajdonát képezik mindaddig, amíg a szolgáltatás ellenértéke kiegyenlítésre nem kerül.

 

 1. Termék átvétele

 

Személyes átvétel választása esetén a megrendelt termék a Szolgáltató székhelyén található ügyfélszolgálaton (2112 Veresegyház, Szurdok u. 7.) vehető át hétfőtől péntekig 08:00-19:00 óra között (egyeztetett időpontban!). A megrendelt termék elkészültéről és átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató ügyfélszolgálata telefonon vagy e-mailben értesíti a Megrendelőt.

Kiszállítás választása esetén a megrendelt terméket fuvarozó partnerünk, a GLS Futárszolgálat juttatja el a Megrendelő által megjelölt kiszállítási címre. A weboldalon megrendelt termékek kiszállítása a hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között történik. Ha a Megrendelő nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a termék kézbesítése meghiúsul, a futárszolgálat két alkalommal megkísérli az újabb kézbesítést (Flex szolgáltatás) Ha a megrendelt termék nem kézbesíthető vagy a Megrendelő – utánvét esetén – a díjat nem fizeti meg, úgy a termék visszaküldésre kerül. Ebben az esetben a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Megrendelőre terheli és a termék újraküldését kizárólag a termék ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten. Abban az esetben, ha a kézbesítéskor a megrendelt termék vagy annak csomagolása láthatóan sérült és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és visszaküldését a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ilyen esetben a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Megrendelő nem köteles a terméket átvenni. A termékek kiszállításának költsége terméktől és mérettől függően változhat, melyről a Megrendelő a kosár lezárásakor értesítést kap.

A megrendelés kiszállításának határideje a termék típusától függően 1-4 munkanap. A Szolgáltató – a felek közötti eltérő írásbeli megállapodás hiányában – az ún. előnézeti kép Megrendelő általi jóváhagyását és visszaigazolását követően késedelem nélkül intézkedik a termék legyártására, amit az ún. előnézeti kép Megrendelő általi jóváhagyását és visszaigazolását követően legkésőbb harminc napon belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (a személyes átvételi időpontját meghatározni és a Megrendelővel közölni vagy a terméket kiszállíttatani a szállítási címre).

 1. A vászonképek ára, fizetési lehetőségek

A 100.000Ft, vagy a feletti vásárlás esetén a Szolgáltató előleg díjbekérőt állít ki a vételár 30%-áról. A díjbekérő kiegyenlítése banki átutalással történik. A Szolgáltató az Előleg díjbekérő értékének bankszámlára való beérkezése után tudja megkezdeni a gyártást. A végösszeg befizetésének határideje megegyezik a személyes átvétel, vagy a futárral történő kézbesítés időpontjának határidejével.

A Szolgáltató a weboldalon lévő egyedi alkalmazás segítségével közzéteszi a vászonképek és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások vételárát. A termékek (szolgáltatások) vételára az általános forgalmi adót (a Szolgáltató aktuális adózási rendjének megfelelően) és egyéb közterheket is tartalmazó módon van feltüntetve. A termékek vételára – kiszállítás igénylése esetén – a kiszállítás költségét nem tartalmazza, kivéve 30.000 Ft-os bruttó rendelési érték felett. A termékek (szolgáltatások) ára forintban kerül feltüntetésre.

 

A weboldalon feltüntetett ár tartalmazza

 • a feltöltött vagy kiválasztott kép (képek) manuális ellenőrzését és digitális előkészítését;
 • az ingyenes nézőkép szerkesztését és elküldését a Megrendelő részére;
 • a nyomtatás költségét;
 • a festővászon és a 2 cm-es vakráma árát;
 • a kézzel történő összeszerelést, feszítést;
 • a védőcsomagolást.

A Weboldalon megrendelhető termékek (szolgáltatások) árai vonatkozásában a Szolgáltató az árváltoztatás és az esetleges akciók alapján történő eltérés jogát fenntartja. A módosítás a weboldalon való megjelenést követően beérkező megrendelések vonatkozásában alkalmazható. A módosítás a már megrendelt termékek (szolgáltatások) vételárát nem befolyásolja.

Abban az esetben, ha a weboldalon hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (pl. a termék közismert vagy általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket (szolgáltatást) hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

A termék személyes átvételekor történő fizetés esetén a Megrendelő a Szolgáltató ügyfélszolgálatán fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. A termék átvételére a Megrendelő a teljes vételár kifizetését követően jogosult. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos termékkör (így különösen nagyobb méretek) esetén a termék átvételét kizárólag személyes átvétel formájában biztosítsa és kiszállítást csak kifejezett kérésre, a Megrendelő kockázatára teljesítsen.

A termék kiszállításakor utánvéttel történő fizetés esetén a Megrendelő megrendelt termék (szolgáltatás) vételárát és szállítási költségét a GLS futárszolgálat futárának teljesíti készpénzben, vagy bankkártyával, mobil terminállal. A termék átvételére a Megrendelő a teljes vételár kifizetését követően jogosult.

A Szolgáltató a személyes átvételkor vagy a megrendelt termékek kiszállításakor a termék átadásával egyidejűleg kinyomtatott számlát ad a Megrendelő részére. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy külön értesítés nélkül e-számlát állítson ki a megrendelésekről eseti, vagy rendszeres alkalommal.

 1. A weboldal tartalma, szerzői jogok, adatvédelem

 

A Szolgáltató kizárólag a weboldalon saját maga által elhelyezett tartalmakért vállal felelősséget és áll helyt, ugyanakkor kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a weboldal általa történő használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Megrendelő mindenkor szavatol, hogy az általa feltöltött, a Szolgáltató szerverén elhelyezett, vagy hálózatán továbbított információk és adatok jogszerűségéért teljes polgári- és büntetőjogi felelősséggel tartozik, az ebből származó esetleges jogi következményekért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli. A Szolgáltató kijelenti, hogy semmiféle felelősséget nem vállal a Megrendelő által feltöltött fájlok, adatok tartalmát illetően.

A Megrendelő által a weboldal használata során feltöltött tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a feltöltött tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A nyilvánvalóan jogellenes, vagy az internetes etikába ütköző tartalom és tevékenység észlelése azonban feljogosítja a Szolgáltatót arra, hogy a megrendelés teljesítését a Megrendelő egyidejű értesítése mellett megtagadja.

A Szolgáltató az Internet-hálózat működéséből adódó esetleges információvesztésért, túlterhelésért, és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem garantálja, a weboldal megszakítás nélküli vagy hibamentes üzemeltetését.

 

A Szolgáltató – jogszabály felhatalmazása alapján – a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Megrendelő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A szolgáltató ezen túlmenően a termék előállítása és a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

A Szolgáltatónak oly módon kell üzemeltetnie a termék elkészítése és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a termék elkészítéséhez és a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. A Szolgáltató a termék elkészítésével és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Megrendelő hozzájárulása alapján kezelhet. A Megrendelőnek a szerződés teljesítése során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az eltérő célból történő adatkezelést megtilthassa. Az adatok a Megrendelő hozzájárulása nélkül nem adhatóak át harmadik személy számára.

A Megrendelő által megadott és a fentiek szerinti célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A Megrendelő által feltöltött képadatok a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően ugyancsak törlésre kerülnek. Ez alól kivételt képezhetnek azok a képadatok, amelyek a Megrendelő kifejezett kérésére, további esetleges megrendelése céljából archiválásra kerülnek.

A Szolgáltató weboldalának egésze (grafikus elemek, template, szövegek és technikai megoldások) szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak, így az ezek feletti valamennyi kapcsolódó jog jogosultja a Szolgáltató, ideértve a Szolgáltató által létrehozott vagy módosított és a jelen szerződés alapján a Megrendelő számára hozzáférhetővé tett szellemi alkotások feletti szerzői jogokat is.

A weboldal bármely tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Készült: 2017 december 1.

Hatályba lépés kelte: 2017. december 1. napján. Érvényes határozatlan ideig.

 

T ö l t s f e l e g y k é pe t , v a g y v á l a ss z a g a r i án k b ó l H a v a n e g y k e d v e n c k é p e d é s s z e r e t n é d a f a l a d o n l á t n i SZERETNÉD FELDOBNI AZ OTTHONOD HANGULATÁT? 1 V á l a ss z e l r e n d e z é s t 2 H a t e t s z i k r e n d el d m e g ! 3