ÁSZF

Általános Szerződési Feltételei

Jelen Általános Szerződési Feltételek a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Wuwu Print Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevevői, Szolgáltató által értékesített termékek vásárlói (a továbbiakban „Vásárló”) között létrejött jogviszonyt valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

I. Általános rendelkezések, az ÁSZF hatálya

 1. A jelen https://vaszonkepnyomda.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal/Honlap/Webáruház”) üzemeltetője a Wuwu Print Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Wuwu Print Kft., székhelye: 2112 Veresegyház, Szurdok utca 7., Cégjegyzékszám: 13 09 211989, Adószám: 29185474-2-13, Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, email elérhetősége: vaszonkep@vaszonkepnyomda.hu, normál díjas telefonszám: +36-20-933-0915, +36-70-774-0417).

A Wuwu Print Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

 1. A Szolgáltató a jelen weboldalon meghatározott szolgáltatások nyújtja, mely szolgáltatásnyújtás és igénybevétel feltételeit a jelen dokumentum rögzíti.
 2. A Weboldal tárhely szolgáltatója a DigitalOcean, LLC. (székhely: 101 6th Ave, New York, NY 10013, E-mail: contact@digitalocean.com, telefonszám: +1 888 890 6714).
 3. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Weboldalon történő közzétételének napja, azaz 2020 május 29 napja.

Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra vonatkoznak.

 1. A Vásárló a szolgáltatás igénybevételével, azaz a fizetési tranzakció befejezésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, azokat megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta, továbbá, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Vásárló kifejezetten elfogadja. Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető legyen.
 3. Valamennyi szolgáltatásra és szerződéses jogviszonyra a szolgáltatás igénybevételének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

II. A Szolgáltató által üzemeltetett https://vaszonkepnyomda.hu Webáruház

 1. A Szolgáltató üzemelteti a https://vaszonkepnyomda.hu weboldalon található Webáruházat, amelyen keresztül a Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltatótól vászonkép nyomtatási és grafikai tervezési szolgáltatásokat igénybevenni és a Vásárló egyedi kérése alapján elkészített képet, terméket (továbbiakban: Termék) megvásárolni.
 2. A Szolgáltató és a Vásárló között a szolgáltatás igénybevételére és a termék értékesítésre létrejött szerződést nem iktatja, a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett tranzakciós adatok igazolják.
 3. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Webáruház folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 4. A Szolgáltató jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Webáruházat, a weboldal működését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 5. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 6. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 7. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 8. A Weboldalon keresztül 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.
 9. A Vásárló a Felhasználással, tudomásul veszi, hogy a Weboldal a Szolgáltató által üzemeltett és karbantartott, a Szolgáltató által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldal mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Vásárló számára elérhető. Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerver, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
 10. A Weboldalon megjelenő képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek a Szolgáltató tulajdonában/használati jogában álló szerzői jog által védett elemek. A Tartalmi és formai elemeket csak Szolgáltató előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni.

III. A Webáruházból történő vásárlás menete

 1. A vaszonkepnyomda.hu oldalon a Vásárló a saját maga által feltöltött, vagy a weblap Galéria fül alatt található képekből vászonképnyomtatási szolgáltatást tud megrendelni a Szolgáltatótól.
 2. A https://vaszonkepnyomda.hu oldalon keresztül történő vásárlásnak nem feltétele az on-line regisztrációs folyamat elvégzése. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a https://vaszonkepnyomda.hu/ egyes szolgáltatásai, funkciói, csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. A honlapon történő regisztráció díjmentes, önkéntes, a regisztrációhoz szükséges adatok megadása önkéntesen történik.
 3. A Weboldalon a Vásárló jogosult a Szolgáltató által kínált termékek kiválasztására, testreszabására és kosárba helyezésére. A Szolgáltató által kínált termékek lényeges tulajdonságait, így különösen a termék méretére, végeleges nézetre vonatkozó információkat Vásárlók megtekinthetik a Weboldalon a vásárlást megelőzően.
 4. A vászonképnyomtatás a Vásárló által a Weboldalra feltöltött kép vagy a weboldalon a Galéria fül alatt megtalálható képek alapján az egyedi alkalmazásban rendelhető meg.

A megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy az általa feltöltött képek vonatkozásában felhasználási joggal/ tulajdonjoggal rendelkezik, annak weboldalra történő feltöltése, felhasználása harmadik személy jogát így különösen tulajdonjogát, személyes adatok védelméhez fűződő vagy személyiségi jogát nem érinti, nem sérti.

 1. A Szolgáltató a vászonkép nyomtatás során vállalja az alábbiakat:
 • A megkapott digitális fénykép minőségét egyedileg, manuálisan ellenőrzi.
 • Amennyiben nem teljesen egyértelmű a nyomtatás Vásárló részére ún. előnézeti képet küld a pontos látható felületről és csak a Vásárló jóváhagyása után gyártja le a vászonképet. Egyértelmű nyomtatási helyzetnek tekintik a Felek azt a helyzetet, amikor pontosan méretezett kép kerül feltöltésre, amit a méretarányának 100%-osan megfelelő egyrészes elrendezésben rendelnek meg.
 • A Weboldalon megadott elrendezések mellett vállalja bármilyen egyedi igény megvalósítását is, amelyekre egyedi árajánlatot ad.
 • A megrendelt, kinyomtatott vászonképet 2 cm-s vakrámára feszíti, védőcsomagolásba helyezi.
 • Az elkészült vászonképet a Megrendelő részére személyesen átadja vagy alvállalkozó által (futárszolgálat) kézbesíti.
 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által előállított termékek, vászonképek normál beltéri körülmények (hőmérséklet, páratartalom) közötti felhasználásra készülnek, kültéri felhasználásra nem alkalmasak. Kültéri felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 2. A kosárba helyezést követően a Vásárló jogosult a kosár tartalmát módosítani, törölni, a megrendelni kívánt termék tulajdonságait áttekinteni, a megrendelni kívánt termék számát és amennyiben kuponkedvezménnyel rendelkezik annak kódját megadni majd a fizetési tranzakciót elindítani és annak lezártával a megrendelését leadni.
 3. Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vásárló be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Vásárló a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
 4. A Vásárlónak a fizetési kötelezettséggel járó leadott megrendelés módosítására 1 óra áll rendelkezésére akként, hogy a Szolgáltatónak elektronikusan e-mail formájában (vaszonkep@vaszonkepnyomda.hu), vagy telefonon (06-20-933-0915) jelzi a módosítási szándékát, és a rendelésével kapcsolatos módosításának részleteit.
 5. A Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
 6. A megrendelés leadásakor van lehetősége kiválasztani a Vásárlónak hogyan kéri a termék kézbesítését. A weboldalon az egyes kézbesítési módok mellett a kézbesítés bruttó összegben megadott költségei feltüntetésre kerülnek. A fizetési tranzakciókor a Vásárló a termékért fizetendő teljes összeget látja, mely tartalmazza a Terméket, annak csomagolását és kézbesítését. A fizetési tranzakciókor feltüntetett összegen felül a Vásárlónak további költsége nem merül fel a Szolgáltató felé a megrendelt termék vonatkozásában.
 7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Vásárlókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.
 8. A fizetési tranzakció megkezdése előtt a Vásárlónak szükséges megadni a számlázási címet és amennyiben a számlázási cím eltér a szállítás helyétől szükséges a szállítás címének megadása is. A Vásárlónak lehetősége van egyéb a megrendeléssel kapcsolatos megjegyzéseket megírni. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által megjelölt akciós időszakban, százalékos kuponkód felhasználására korlátlan számban és gyakorisággal jogosult. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által megjelölt akciós időszakban, fix Ft értékű akciós kuponkód felhasználására korlátlan számban jogosult – viszont 72 órán belül ugyanazon vevőadatokra (név, cím, egyéb elérhetőségek) történő ismétlődő felhasználás esetén a Szolgáltató jogosult a rendeléseket összevonni, azokat egyként kezelni, és a fix Ft értékű kedvezményt egy alkalommal érvényesíteni.

A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges

 • Név
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 1. A megrendelés a fizetési folyamat lezárását követően kerül leadásra.  A fizetés az alábbiak szerint történhet:
 • Banki átutalás
 • Utánvétes fizetés átvételkor
 • Bankkártyás fizetés

Az 50.000,- Ft, vagy a feletti vásárlás esetén a Szolgáltató előleg díjbekérőt állít ki a vételár 30%-áról. A díjbekérő kiegyenlítése banki átutalással történik. A Szolgáltató az Előleg díjbekérő értékének bankszámlára való beérkezése után tudja megkezdeni a gyártást. A végösszeg befizetésének határideje megegyezik a személyes átvétel, vagy a futárral történő kézbesítés időpontjának határidejével.

 1. A Vásárló megrendelése esetén a Szolgáltató a megrendelést annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz a visszaigazolás, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a Vásárló nem köteles a terméket megvásárolni.

A Szolgáltató jelen pont szerinti visszaigazolása esetén szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.

 1. A megrendelt termék Szolgáltató általi feladásának határideje a megrendelés visszaigazolásának vagy amennyiben a megrendelés a Felek közötti egyeztetést teszik szükségessé a megrendelés véglegesítésének időpontjától számított 2-4 munkanapon belül sor kerül. Az 50.000Ft, vagy a feletti vásárlás esetén az Előleg díjbekérő értékének bankszámlára való beérkezése után tudja megkezdeni a gyártást így a kézbesítés kezdete a gyártás napjával számítandó. A Szolgáltatónak fel nem róható okokból történő időbeli hátráltatás nem része a 2-4 munkanapnak.
 2. A termék kézhezvételére az alábbi lehetőségei vannak a Vásárlónak:
 • Személyes átvétel választása esetén a megrendelt termék a Szolgáltató székhelyén található ügyfélszolgálaton (2112 Veresegyház, Szurdok u. 7.) vehető át hétfőtől péntekig előre egyeztetett időpontban. A megrendelt termék elkészültéről és átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Vásárlót.
 • Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt terméket fuvarozó partnerünk, juttatja el a Vásárló által megjelölt kiszállítási címre. A weboldalon megrendelt termékek kiszállítása a hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között történik. Ha a Vásárló nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a termék kézbesítése meghiúsul, a futárszolgálat két alkalommal megkísérli az újabb kézbesítést (Flex szolgáltatás). Ha a megrendelt termék nem kézbesíthető vagy a Vásárló – utánvét esetén – a díjat nem fizeti meg, úgy a termék visszaküldésre kerül. Ebben az esetben a visszaszállítás díját a Szolgáltató a Vásárlóra terheli és a termék újraküldését kizárólag a termék ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten. Abban az esetben, ha a kézbesítéskor a megrendelt termék vagy annak csomagolása láthatóan sérült és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és visszaküldését a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ilyen esetben a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. A termék kiszállításának költsége terméktől és mérettől függően változhat, melyről a Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztatást kap.
 1. Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített dolgon. Vásárló a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.
 2. A Vásárló a megrendelt termék kiszállításának időpontjától függetlenül, minden esetben a megrendeléskori árat fizeti meg, vagyis az ár esetleges módosulása (például akció lezárulása) a megrendelést követően nem hat ki a megrendelt termék árára, kivéve, ha a megrendelt Termék gyártásához a megrendelés pontosítás/módosítás szükséges és Vásárló hibájából a megrendelés pontosításra/módosításra a Szolgáltató által meghirdetett akció lezártát követő legkésőbb 72 órán belül nem kerül sor.

Amennyiben a megrendelés pontosítása/módosítása szükséges Szolgáltató megkeresi a Vásárlót és megkeresésben tájékoztatja arról, hogy milyen határidőben van lehetősége a pontosítások/módosítások megtételére. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy amennyiben a megkeresésben megjelölt határidő eredménytelenül telik el, azaz a Vásárló késedelembe esik a Szolgáltató mentesül a kedvezményes áron felajánlott teljesítése alól és a rendelés pontosítása/módosítása időpontjában aktuális ár válik érvényessé a megrendelt Termék vonatkozásában.

Amennyiben a késedelembe esett Vásárló megrendelt Termék megrendelés pontosítása/módosítása időpontjában aktuális árát kifogásolja a Szolgáltató fenntartja a jogot magának arra, hogy a szerződéstől elálljon.

IV. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

 1. A Szolgáltató a jelen pontban található információk megadásával tájékoztatja a Vásárlót az általa nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatosan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-nak megfelelően.

A Szolgáltató biztosítja a Vásárló részére a vásárlást megelőzően az alábbiak adatok, információk megismerését.

 • A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságai a termék kiválasztását megelőzően megismerhetőek. A Szolgáltató által a vásárlásra felkínált termék mellett közvetlenül megtalálhatók a Termékre vonatkozó információk.
 • A Szolgáltató neve, székhelye, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a Szolgáltató üzleti tevékenységének címe az ÁSZF 1. pontjában megtalálható.
 • A Vásárló a megrendelt/megvásárolt Termékkel kapcsolatos panaszát az ÁSZF 1. pontjában megtalálható Szolgáltató bármely elérhetőségén kezdeményezheti.
 • A Szolgáltató által vásárlásra felkínált Termék díja a Termék mellett jól láthatóan kerül feltüntetésre. A feltüntetett díj tartalmazza a fizetendő ÁFA összegét a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban.
 • A Vásárló által kiválasztott Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a Weboldal „kosár” füle tartalmazza. A kosárban található a kiválasztott Termék előnézete, megnevezése megjelölve a Termék bruttó vételárát. A kosárban feltüntetett bruttó árakon felül Vásárlónak szállítási díj költsége merülhet fel, amelyről a fizetési tranzakció megindítását megelőzően tájékoztatást kap. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak a jelen pontban rögzítetteken túlmenő kötelezettségei nincsenek.
 • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Termék vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.
 • A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre, időtartama jön létre, amely a Termék kézbesítésének időtartamához igazodik. A létrejött szerződés határozatlan időtartamúvá nem alakul át. A Szolgáltató határozatlan időre szóló szolgáltatást magában foglaló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz.
 • A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárló részére, hogy az ÁSZF 1. pontban található elérhetőségein tájékoztatást kérjen a szolgáltatásival, a megvásárolni kívánt Termékkel kapcsolatosan. Telefonos megkeresésre munkanapokon hétfőtől péntekig 8:00-19:00 óráig van lehetőség. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatásokat nem alkalmaz, a telefonos elérhetősége nem emelt díjas.
 • A fizetési tranzakció jóváírását követően a Szolgáltató a Vásárló részére visszaigazolást küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre.
 • A megrendelést követően a Szolgáltató elkészíti a megrendelt egyedi terméket, melyet a Vásárló személyesen a Szolgáltató székhelyén vehet át előzetesen egyezetett időpontban vagy a futárszolgálat kézbesíti a Vásárló részére a Vásárló által megadott szállítási címre. A Termék kézbesítésének határidejét a visszaigazoló email tartalmazza.
 • A megvásárolt Termékek esetében a Vásárló az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött adásvételi szerződés tárgya olyan termék, amely nem előre gyártott, amelyet a fogyasztó, azaz a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő és amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Vásárló azonban jogosult a megrendelést/a vásárlást a fizetési tranzakció megindítását megelőzően bármikor, következmények nélkül megszakítani.

 • A Szolgáltató által értékesített Termékekre jótállási kötelezettség nem terjed ki.
 • A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek, illetve egyéb magatartási kódexnek nem veti alá magát.
 • Szolgáltató nem kér a Vásárlótól letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
 • A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való vonatkozó együttműködési képességéről a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Az weboldalon található adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmak merevlemezen kerülnek tárolásra, megfelelő szintű tikosítással a szervereken, úgy hogy a rendszeres mentésnek köszönhetően, amennyiben probléma merül fel az adattartalmak visszaállíthatóak.

 • A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó információk az ÁSZF VI. pontja tartalmazza.
 • A panaszkezelésre, valamint a jogérvényesítésre vonatkozó jogok az ÁSZF VII. pontja tartalmazza.V.Kellékszavatosság, termékszavatosság
 1. Vásárló a Termék kézhezvételét követően, a körülményekhez képest legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e.
 2. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a Szolgáltatóval szemben.

A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a termék eladója, a vásárláskor a termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik.

Vásárló a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára a Vásárló általi más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló által a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló.

 1. A megrendelt termék hibája esetén Vásárló választása szerint – a 39. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy a jelen pontban rögzített termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A termékszavatosság azt jelenti, hogy a Szolgáltató által a Vásárlónak eladott termék hibája esetén a Vásárló a gyártóval szemben termékszavatossági igénnyel élhet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VI. Panaszkezelés, jogérvényesítés

 1. A Vásárló a Szolgáltató által értékesített Termék, a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Wuwu Print Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 2112 Veresegyház, Szurdok utca 7.

email elérhetősége: vaszonkep@vaszonkepnyomda.hu

normál díjas telefonszám: +36-20-933-0915, +36-70-774-0417

 1. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
 2. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 3. Amennyiben a Vásárló jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségeiről részletes információ a következő linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu
 4. Amennyiben Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
 5. Amennyiben az Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita békés rendezése érdekében

Szolgáltató a békéltető testületi eljárás során köteles együttműködni.

Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét az Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetősége:

 • Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

Telefonszáma: (1)-474-7921

Fax száma: (1)-474-7921

Név: dr. Csanádi Károly

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGE

 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Dr. Gál Gyula

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu

 • Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

 • Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 • Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 • Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 486-987

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László

E-mail cím: info@csmkik.hu

 • Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu

 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu

 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu

 • Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105

Fax száma: (36) 323-615

Név: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu

 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu

 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu

 • Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 • Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: endrediemese@invest.hu

 • Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 • Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 • Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 • Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-514

Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

VII. Egyéb rendelkezések

 1. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.
 2. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
 3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

Veresegyház, 2020. május 29.

 

T ö l t s f e l e g y k é pe t , v a g y v á l a ss z a g a r i án k b ó l H a v a n e g y k e d v e n c k é p e d é s s z e r e t n é d a f a l a d o n l á t n i SZERETNÉD FELDOBNI AZ OTTHONOD HANGULATÁT? 1 V á l a ss z e l r e n d e z é s t 2 H a t e t s z i k r e n d el d m e g ! 3