ÁSZF

Általános Szerződési Feltételei

Jelen Általános Szerződési Feltételek a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a Wuwu Print Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) és Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevevői, Szolgáltató által értékesített termékek vásárlói (a továbbiakban „Vásárló”) között létrejött jogviszonyt valamint a Szolgáltató és a Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

I. Általános rendelkezések, az ÁSZF hatálya

 1. A jelen https://vaszonkepnyomda.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal/Honlap/Webáruház”) üzemeltetője a Wuwu Print Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: Wuwu Print Kft., székhelye: 2112 Veresegyház, Szurdok utca 7., Cégjegyzékszám: 13 09 211989, Adószám: 29185474-2-13, Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, email elérhetősége: vaszonkep@vaszonkepnyomda.hu, normál díjas telefonszám: +36-20-933-0915).

  A Wuwu Print Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

 1. A Szolgáltató a jelen weboldalon meghatározott szolgáltatások nyújtja, mely szolgáltatásnyújtás és igénybevétel feltételeit a jelen dokumentum rögzíti.
 2. A Weboldal tárhely szolgáltatója a DigitalOcean, LLC. (székhely: 101 6th Ave, New York, NY 10013, E-mail: contact@digitalocean.com, telefonszám: +1 888 890 6714).
 3. A jelen módosított ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen módosított ÁSZF-nek a Weboldalon történő közzétételének napja, azaz 2023 október 2. napja.

  Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra vonatkoznak.

 1. A Vásárló a szolgáltatás igénybevételével, azaz a fizetési tranzakció befejezésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, azokat megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta, továbbá, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 2. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Vásárló kifejezetten elfogadja. Szolgáltató biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető legyen.
 3. Valamennyi szolgáltatásra és szerződéses jogviszonyra a szolgáltatás igénybevételének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

   

  II. A Szolgáltató által üzemeltetett https://vaszonkepnyomda.hu Webáruház

   

 4. A Szolgáltató üzemelteti a https://vaszonkepnyomda.hu weboldalon található Webáruházat, amelyen keresztül a Vásárlónak lehetősége van a Szolgáltatótól vászonkép nyomtatási és grafikai tervezési szolgáltatásokat igénybevenni és a Vásárló egyedi kérése alapján elkészített képet, terméket (továbbiakban: Termék) megvásárolni.
 5. A Szolgáltató és a Vásárló között a szolgáltatás igénybevételére és a termék értékesítésre létrejött szerződést nem iktatja, a szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett tranzakciós adatok igazolják.
 6. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Webáruház folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a weboldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.
 7. A Szolgáltató jogosult a Weboldal karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Webáruházat, a weboldal működését részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
 8. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 9. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 10. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 11. A Weboldalon keresztül 16. életévét be nem töltött természetes személy nem vásárolhat.
 12. A Vásárló a Felhasználással, tudomásul veszi, hogy a Weboldal a Szolgáltató által üzemeltett és karbantartott, a Szolgáltató által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldal mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Vásárló számára elérhető. Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerver, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
 13. A Weboldalon megjelenő képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek a Szolgáltató tulajdonában/használati jogában álló szerzői jog által védett elemek. A Tartalmi és formai elemeket csak Szolgáltató előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni.


  III. A Webáruházból történő vásárlás menete

 14. A vaszonkepnyomda.hu oldalon a Vásárló a saját maga által feltöltött, vagy a weblap Galéria fül alatt található képekből vászonképnyomtatási szolgáltatást tud megrendelni a Szolgáltatótól.
 15. A https://vaszonkepnyomda.hu oldalon keresztül történő vásárlásnak nem feltétele az on-line regisztrációs folyamat elvégzése. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a https://vaszonkepnyomda.hu/ egyes szolgáltatásai, funkciói, csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. A honlapon történő regisztráció díjmentes, önkéntes, a regisztrációhoz szükséges adatok megadása önkéntesen történik.
 16. A Weboldalon a Vásárló jogosult a Szolgáltató által kínált termékek kiválasztására, testreszabására és kosárba helyezésére. A Szolgáltató által kínált termékek lényeges tulajdonságait, így különösen a termék méretére, végleges nézetre vonatkozó információkat Vásárlók megtekinthetik a Weboldalon a vásárlást megelőzően.
  A vászonképnyomtatás a Vásárló által a Weboldalra feltöltött kép vagy a weboldalon a Galéria fül alatt megtalálható képek alapján az egyedi alkalmazásban rendelhető meg.
 17. A megrendelő kizárólagos felelőssége, hogy az általa feltöltött képek vonatkozásában felhasználási joggal/ tulajdonjoggal rendelkezik, annak weboldalra történő feltöltése, felhasználása harmadik személy jogát így különösen tulajdonjogát, személyes adatok védelméhez fűződő vagy személyiségi jogát nem érinti, nem sérti.

  A Szolgáltató a vászonkép nyomtatás során vállalja az alábbiakat:

 18. A megkapott digitális fénykép minőségét egyedileg, manuálisan ellenőrzi.

  Amennyiben nem teljesen egyértelmű a nyomtatás Vásárló részére ún. előnézeti képet küld a pontos látható felületről és csak a Vásárló jóváhagyása után gyártja le a vászonképet. Egyértelmű nyomtatási helyzetnek tekintik a Felek azt a helyzetet, amikor pontosan méretezett kép kerül feltöltésre, amit a méretarányának 100%-osan megfelelő egyrészes elrendezésben rendelnek meg.

  A Weboldalon megadott elrendezések mellett vállalja bármilyen egyedi igény megvalósítását is, amelyekre egyedi árajánlatot ad.

  A megrendelt, kinyomtatott vászonképet 2 cm-s vakrámára feszíti, védőcsomagolásba helyezi.

  Az elkészült vászonképet a Megrendelő részére személyesen átadja vagy alvállalkozó által (futárszolgálat) kézbesíti.

 19. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által előállított termékek, vászonképek normál beltéri körülmények (hőmérséklet, páratartalom) közötti felhasználásra készülnek, kültéri felhasználásra nem alkalmasak. Kültéri felhasználásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 20. A kosárba helyezést követően a Vásárló jogosult a kosár tartalmát módosítani, törölni, a megrendelni kívánt termék tulajdonságait áttekinteni, a megrendelni kívánt termék számát és amennyiben kuponkedvezménnyel rendelkezik annak kódját megadni majd a fizetési tranzakciót elindítani és annak lezártával a megrendelését leadni.
 21. Adatbeviteli hibák javítása: Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vásárló be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Vásárló a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
 22. A Vásárlónak a fizetési kötelezettséggel járó leadott megrendelés módosítására 1 óra áll rendelkezésére akként, hogy a Szolgáltatónak elektronikusan e-mail formájában (vaszonkep@vaszonkepnyomda.hu), vagy telefonon (06-20-933-0915) jelzi a módosítási szándékát, és a rendelésével kapcsolatos módosításának részleteit.
 23. A Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
 24. A megrendelés leadásakor van lehetősége kiválasztani a Vásárlónak hogyan kéri a termék kézbesítését. A weboldalon az egyes kézbesítési módok mellett a kézbesítés bruttó összegben megadott költségei feltüntetésre kerülnek. A fizetési tranzakciókor a Vásárló a termékért fizetendő teljes összeget látja, mely tartalmazza a Terméket, annak csomagolását és kézbesítését. A fizetési tranzakciókor feltüntetett összegen felül a Vásárlónak további költsége nem merül fel a Szolgáltató felé a megrendelt termék vonatkozásában.
 25. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül – a hazai bírói joggyakorlatnak megfelelően – az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés. Tájékoztatjuk azonban a Vásárlókat, hogy a feltűnő értékaránytalanság (Ptk. 6:98. § ) fogalmát a törvény nem határozza meg.
 26. A fizetési tranzakció megkezdése előtt a Vásárlónak szükséges megadni a számlázási címet és amennyiben a számlázási cím eltér a szállítás helyétől szükséges a szállítás címének megadása is. A Vásárlónak lehetősége van egyéb a megrendeléssel kapcsolatos megjegyzéseket megírni.

  A megrendeléshez az alábbi adatok megadása szükséges

  Név

  Számlázási cím

  Szállítási cím

  Telefonszám

  E-mail cím

  Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

  A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 27. A megrendelés a fizetési folyamat lezárását követően kerül leadásra. 

  A fizetés az alábbiak szerint történhet:

  Banki átutalás

  Utánvétes fizetés átvételkor

  Bankkártyás fizetés

  Az 50.000,- Ft, vagy a feletti vásárlás esetén a Szolgáltató előleg díjbekérőt állít ki a vételár 30%-áról. A díjbekérő kiegyenlítése banki átutalással történik. A Szolgáltató az Előleg díjbekérő értékének bankszámlára való beérkezése után tudja megkezdeni a gyártást. A végösszeg befizetésének határideje megegyezik a személyes átvétel, vagy a futárral történő kézbesítés időpontjának határidejével.

  1. A Vásárló megrendelése esetén a Szolgáltató a megrendelést annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Vásárlóhoz a visszaigazolás, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól, azaz a Vásárló nem köteles a terméket megvásárolni.

  A Szolgáltató jelen pont szerinti visszaigazolása esetén szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.

  1. A megrendelt termék Szolgáltató általi feladásának határideje a megrendelés visszaigazolásának vagy amennyiben a megrendelés a Felek közötti egyeztetést teszik szükségessé a megrendelés véglegesítésének időpontjától számított 2-4 munkanapon belül sor kerül. Az 50.000Ft, vagy a feletti vásárlás esetén az Előleg díjbekérő értékének bankszámlára való beérkezése után tudja megkezdeni a gyártást így a kézbesítés kezdete a gyártás napjával számítandó. A Szolgáltatónak fel nem róható okokból történő időbeli hátráltatás nem része a 2-4 munkanapnak.

  Szolgáltató terhelt (pl. ünnepek) időszakok és szabadságolás esetén a fent megjelölt szállítási időtől eltérhet, mely esetben a Szolgáltató megrendelést megelőzően tájékoztatja a Megrendelőt a szállítás várható időtartamról. A Megrendelő a hosszabb igénybevevő szállítási információ ismeretében vásárolja meg a Terméket, így későbbekben ekapcsán kifogással nem élhet a Szolgáltató felé.

  1. A termék kézhezvételére az alábbi lehetőségei vannak a Vásárlónak:

  Személyes átvétel választása esetén a megrendelt termék a Szolgáltató székhelyén található ügyfélszolgálaton (2112 Veresegyház, Szurdok u. 7.) vehető át hétfőtől péntekig előre egyeztetett időpontban. A megrendelt termék elkészültéről és átvételének legkorábbi időpontjáról a Szolgáltató telefonon vagy e-mailben értesíti a Vásárlót.

  Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt terméket fuvarozó partnerünk, juttatja el a Vásárló által megjelölt kiszállítási címre. A weboldalon megrendelt termékek kiszállítása a hétfőtől péntekig 08:00-16:00 óra között történik. Ha a Vásárló nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a termék kézbesítése meghiúsul, a futárszolgálat két alkalommal megkísérli az újabb kézbesítést (Flex szolgáltatás).

  Ha a megrendelt termék nem kézbesíthető a fentiek szerint vagy a Vásárló – utánvét esetén – a díjat nem fizeti meg, úgy a termék visszaküldésre kerül. Ebben az esetben a visszaszállítás díját és az ismételt kézbesítési díjat a Szolgáltató a Vásárlóra terheli és a termék újraküldését kizárólag a termék ellenértékének, valamint a felmerült költségeknek az előre történő utalása esetén küldi ki ismételten.

  Abban az esetben, ha a kézbesítéskor a megrendelt termék vagy annak csomagolása láthatóan sérült és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és visszaküldését a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Ilyen esetben a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Vásárló nem köteles a terméket átvenni. A termék kiszállításának költsége terméktől és mérettől függően változhat, melyről a Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt tájékoztatást kap.

 28. Szolgáltató a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített dolgon. Vásárló a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.
  1. A Vásárló a megrendelt termék kiszállításának időpontjától függetlenül, minden esetben a megrendeléskori árat fizeti meg, vagyis az ár esetleges módosulása (például akció lezárulása) a megrendelést követően nem hat ki a megrendelt termék árára, kivéve, ha a megrendelt Termék gyártásához a megrendelés pontosítás/módosítás szükséges és Vásárló hibájából a megrendelés pontosításra/módosításra a Szolgáltató által meghirdetett akció lezártát követő legkésőbb 72 órán belül nem kerül sor.

  Amennyiben a megrendelés pontosítása/módosítása szükséges Szolgáltató megkeresi a Vásárlót és megkeresésben tájékoztatja arról, hogy milyen határidőben van lehetősége a pontosítások/módosítások megtételére. Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy amennyiben a megkeresésben megjelölt határidő eredménytelenül telik el, azaz a Vásárló késedelembe esik a Szolgáltató mentesül a kedvezményes áron felajánlott teljesítése alól és a rendelés pontosítása/módosítása időpontjában aktuális ár válik érvényessé a megrendelt Termék vonatkozásában.

  Amennyiben a késedelembe esett Vásárló megrendelt Termék megrendelés pontosítása/módosítása időpontjában aktuális árát kifogásolja a Szolgáltató fenntartja a jogot magának arra, hogy a szerződéstől elálljon.

  IV. A szerződéskötést megelőző tájékoztatás

   

  1. A Szolgáltató a jelen pontban található információk megadásával tájékoztatja a Vásárlót az általa nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatosan a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26) számú Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. §-nak megfelelően.

  A Szolgáltató biztosítja a Vásárló részére a vásárlást megelőzően az alábbiak adatok, információk megismerését:

  A megvásárolni kívánt termék lényeges tulajdonságai a termék kiválasztását megelőzően megismerhetőek. A Szolgáltató által a vásárlásra felkínált termék mellett közvetlenül megtalálhatók a Termékre vonatkozó információk. A termék elsődleges ismertetőjegyei közé tartozik a Megrendelő nevének és a termék méretének az azon történő feltűntetése. Ennek a gyártást és csomagolást elősegítő jelzésnek a helye a termék hátulján van. Ez a termékkel kapcsolatos vizuális élményt nem befolyásolhatja, csak a termék hátulján szerepelhet.

  Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató első írásbeli felszólítását követően elmulasztja rendezni a tartozását (fizetési kötelezettségének nem tesz eleget), a Szolgáltató a fizetési felszólítás kiküldésért az „Árak” menüpontban meghatározott díjat jogosult felszámítani a Vásárló részére.

  A Szolgáltató neve, székhelye, telefonszáma, elektronikus levelezési címe, a Szolgáltató üzleti tevékenységének címe az ÁSZF 1. pontjában megtalálható.

  A Vásárló a megrendelt/megvásárolt Termékkel kapcsolatos panaszát az ÁSZF 1. pontjában megtalálható Szolgáltató bármely elérhetőségén kezdeményezheti.

  A Szolgáltató által vásárlásra felkínált Termék díja a Termék mellett jól láthatóan kerül feltüntetésre. A feltüntetett díj tartalmazza a fizetendő ÁFA összegét a törvényes magyar fizetőeszközre, „Ft” formátumban.

  A Vásárló által kiválasztott Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét a Weboldal „kosár” füle tartalmazza. A kosárban található a kiválasztott Termék előnézete, megnevezése megjelölve a Termék bruttó vételárát. A kosárban feltüntetett bruttó árakon felül Vásárlónak szállítási díj költsége merülhet fel, amelyről a fizetési tranzakció megindítását megelőzően tájékoztatást kap. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak a jelen pontban rögzítetteken túlmenő kötelezettségei nincsenek.

  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Termék vételárát. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

  A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre, időtartama jön létre, amely a Termék kézbesítésének időtartamához igazodik. A létrejött szerződés határozatlan időtartamúvá nem alakul át. A Szolgáltató határozatlan időre szóló szolgáltatást magában foglaló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz.

  A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Vásárló részére, hogy az ÁSZF 1. pontban található elérhetőségein tájékoztatást kérjen a szolgáltatásival, a megvásárolni kívánt Termékkel kapcsolatosan. Telefonos megkeresésre munkanapokon hétfőtől péntekig 8:00-19:00 óráig van lehetőség. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatásokat nem alkalmaz, a telefonos elérhetősége nem emelt díjas.

  A fizetési tranzakció jóváírását követően a Szolgáltató a Vásárló részére visszaigazolást küld a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címre.

  A megrendelést követően a Szolgáltató elkészíti a megrendelt egyedi terméket, melyet a Vásárló személyesen a Szolgáltató székhelyén vehet át előzetesen egyezetett időpontban vagy a futárszolgálat kézbesíti a Vásárló részére a Vásárló által megadott szállítási címre.

  A Termék kézbesítésének határidejét a visszaigazoló email tartalmazza.

  A megvásárolt Termékek esetében a Vásárló az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött adásvételi szerződés tárgya olyan termék, amely nem előre gyártott, amelyet a fogyasztó, azaz a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő és amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  A Vásárló azonban jogosult a megrendelést/a vásárlást a fizetési tranzakció megindítását megelőzően bármikor, következmények nélkül megszakítani.

  A Szolgáltató által értékesített Termékekre jótállási kötelezettség nem terjed ki.

  A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek, illetve egyéb magatartási kódexnek nem veti alá magát.

  Szolgáltató nem kér a Vásárlótól letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.

  A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való vonatkozó együttműködési képességéről a Szolgáltató az alábbi tájékoztatást nyújtja:

  Az weboldalon található adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmak merevlemezen kerülnek tárolásra, megfelelő szintű tikosítással a szervereken, úgy, hogy a rendszeres mentésnek köszönhetően, amennyiben probléma merül fel az adattartalmak visszaállíthatóak.

  A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó információk az ÁSZF VI. pontja tartalmazza.

  A panaszkezelésre, valamint a jogérvényesítésre vonatkozó jogok az ÁSZF VII. pontja tartalmazza.

  A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről vonatkozó információkat az ÁSZF VII. pontja tartalmazza.

  V. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

   

 29. Vásárló a Termék kézhezvételét követően, a körülményekhez képest legrövidebb időn belül köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés megfelelő-e.
 30. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint a Szolgáltatóval szemben.
 31. A kellékszavatosság azt jelenti, hogy a Termék eladója, a vásárláskor az Termékben már meglévő hiba-ok miatt bekövetkező hibáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik.
  1. Vásárló a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

  kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Szolgáltató számára a Vásárló általi más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

  igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását

  a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a nem tud eleget tenni, akként, hogy a kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve elvégezze, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

  A Szolgáltató megtagadhatja a Termék szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a Szolgáltatónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

  A Vásárló akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

  a Szolgáltató nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a jogszabályban meghatározott feltételeket, vagy megtagadta az Termék szerződésszerűvé tételét;

  ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az Termék szerződésszerűvé tételét;

  a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

  a Szolgáltató nem vállalta az Termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az Terméket szerződésszerűvé tenni.

  A Vásárló a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy teljesítés időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

  Ha a Vásárló hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  A Szolgáltató jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

  A Termék kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Vásárló közölte a hibát a vállalkozással.

  A Vásárlónak az Terméket a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania.

  A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt Termék visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan Termék eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az Termék jellegének és céljának megfelelően – a hiba felismerhetővé válása előtt – üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő Termék eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított Termék üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Vásárlónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott Termék értékének különbözetével.

  A Vásárló adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

  Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Terméknek csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Vásárló az adásvételi szerződést csak a hibás Termék tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb Termék vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Vásárlótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő Termékeket tartsa meg.

  Ha a Vásárló az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott Termék egy része tekintetében szünteti meg, úgy

  a Vásárlónak a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut; és

  a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vásárló részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette

  A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti a Vásárló.

  1. A megrendelt Termék hibája esetén Vásárló választása szerint – a kellékszavatossági jogát vagy a jelen pontban rögzített termékszavatossági igényt érvényesíthet.

   A termékszavatosság azt jelenti, hogy a Szolgáltató által a Vásárlónak eladott Termék hibája esetén a Vásárló a gyártóval szemben termékszavatossági igénnyel élhet.

  Termékszavatossági igényként a Vásárló a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

  A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

  a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

  a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

  Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti

  VI. Panaszkezelés, jogérvényesítés

   

  1. A Vásárló a Szolgáltató által értékesített Termék, a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

  Wuwu Print Korlátolt Felelősségű Társaság

  székhelye: 2112 Veresegyház, Szurdok utca 7.

  email elérhetősége: vaszonkep@vaszonkepnyomda.hu

  normál díjas telefonszám: +36-20-933-0915

 32. A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
 33. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 34. Amennyiben a Vásárló jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségeiről részletes információ a következő linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu
 35. Amennyiben Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU alatt található online vitarendezési platformon keresztül.
  1. Amennyiben az Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően Vásárló a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat a fogyasztói jogvita békés rendezése érdekében.

  Szolgáltató a békéltető testületi eljárás során köteles együttműködni.

  Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét az Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra – a Vásárló erre irányuló kérelme alapján – a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

  Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület elérhetősége:

  A Pest Vármegyei Békéltető Testület székhelye:

  1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

  Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

  E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

  Telefon: 06-1-792-7881

  Web: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php, www.pestVármegyeibekelteto.hu

  A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK ELÉRHETŐSÉGE

  Baranya Vármegyei Békéltető Testület

  Címe: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

  telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

  e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

  web: www.baranyabekeltetes.hu

   

  Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

  Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532

  Fax: (+36) 76 501 538

  Mobil: (+36) 70 938 4765

  E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

  honlap: www.bacsbekeltetes.hu

   

  Békés Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

  E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

  Telefon: 06-66-324-976

  Fax: 06-66-324-976

   

  Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

  Telefon: 46/501-090 (új ügyek)

  46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

  E-mail: bekeltetes@bokik.hu

  www.bekeltetes.borsodmegye.hu

   

  Budapesti Békéltető Testület

  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

  Telefon: 06-1-488-2131

  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

  Honlap cím: bekeltet.bkik.hu

   

  Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

  Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

  Telefon: +36-62/554-250/118

  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   

  Fejér Vármegyei Békéltető Testület

  Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

  Telefon: 06-22/510-310

  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

  Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

   

  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

  Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

  Telefon: 06-96-520-217

  email: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

  web: https://bekeltetesgyor.hu/

   

  Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

  Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

  Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

  Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

  Fax: 06-52-500-720

  E-mail: bekelteto@hbkik.hu

   

  Heves Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

  Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

  E-mail: bekeltetes@hkik.hu

  Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440

   

  Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8.

  e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

  telefon: 20/373-2570

   

  Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

  Telefon: 06-34-513-010

  Fax: 06-34-316-259

  Email: bekeltetes@kemkik.hu

  Web: https://kem-bekeltetes.hu/

   

  Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

  Telefon: 06-32-520-860

  E-mail: nkik@nkik.hu

  Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu

   

  Somogy Vármegyei Békéltető Testület

  Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

  Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026

  e-mail cím: skik@skik.hu

  Web: www.skik.hu

   

  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

  Telefon: 06-42-420-180

  Fax: 06-42-420-180

  e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

   

  Tolna Vármegyei Békéltető Testület

  Elnök: Mónus Gréta

  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

  Telefon: 06-74-411-661

  Mobil: 06-30-664-2130

  Fax: 06-74-411-456

  E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

   

  Vas Vármegyei Békéltető Testület

  Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

  e-mail: bea@vmkik.hu

  telefon: 30/9566-708

   

  Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

  Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

  Fax: 06-88-412-150

  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

  Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

   

  Zala Vármegyei Békéltető Testület

  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

  Telefon: 06-92-550-513

  Fax: 06-92-550-525

  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

  Web: http://www.bekelteteszala.hu/

   

  A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 36. Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.
 37. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
 38. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

  Veresegyház, 2023. október 2.

ASZF letöltése
T ö l t s f e l e g y k é pe t , v a g y v á l a ss z a g a r i án k b ó l H a v a n e g y k e d v e n c k é p e d é s s z e r e t n é d a f a l a d o n l á t n i SZERETNÉD FELDOBNI AZ OTTHONOD HANGULATÁT? 1 V á l a ss z e l r e n d e z é s t 2 H a t e t s z i k r e n d el d m e g ! 3