Jogi információk

A vaszonkepnyomda.hu domainnév, valamint a „Vászonkép Nyomda” név bejegyzett védjegyoltalomban részesül, annak felhasználása kizárólag a Wuwu Print Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges, ellenkező esetben jogi lépések megtételére kerül sor minden jogsértő személlyel szemben.

A vaszonkepnyomda.hu weboldal tartalma (így különösen: szöveg, szövegszerkezet, struktúra, kialakítás, grafika, fotók) a Wuwu Print Kft. kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, így a Wuwu Print Kft. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával, terjesztésével kapcsolatos jogot. 

Adatvédelmi tájékoztató:

https://vaszonkepnyomda.hu/app/uploads/2023/04/tajekoztato.pdf

T ö l t s f e l e g y k é pe t , v a g y v á l a ss z a g a r i án k b ó l H a v a n e g y k e d v e n c k é p e d é s s z e r e t n é d a f a l a d o n l á t n i SZERETNÉD FELDOBNI AZ OTTHONOD HANGULATÁT? 1 V á l a ss z e l r e n d e z é s t 2 H a t e t s z i k r e n d el d m e g ! 3